Klimarapport 2021-2030

gjødselvareforskriften er innrettet slik at kvaliteten på bioresten er ivaretatt. Det er avgjørende at produksjonen følger regler for god mattrygghet dersom bonden skal kunne bruke bioresten som gjødsel. Det er behov for å etablere metodikk for å identifisere hvor klimakuttene tas i verdikjeden til biogass, samt utvikle standardisert avtaleverk som sikrer både leverandør av husdyrgjødsel og mottaker av biorest. NY TEKNOLOGI Nye industrielle anlegg bygges med flytendegjøring av biogassen og med det kan det også fanges CO2 fra anleggene. CO2 kan brukes i veksthus, til produksjon av mat og drikke, eller den kan lagres på sjøbunnen. Biogent CO2 har blitt et tilleggsmarked i verdikjeden for produksjon av biogass. Fangst og bruk av biogent CO2 fra biogassanlegg gir en klimagevinst som gjør at klimaregnskapene i disse anleggene viser negative utslippstall. Anleggene bidrar dermed til å fjerne CO2 fra atmosfæren. Den Magiske Fabrikken har tall som viser at ved å bruke CO2 fra sin biogassproduksjon direkte inn i veksthuset for tomater, får anlegget negative CO2 tall. NØKKELAKTØRER I LANDBRUKSNÆRINGEN Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Felleskjøpet Rogaland Agder, TINE og Nortura. Kilder Landbruksdirektoratet (2020) Husdyrgjødsel til biogass. Gjennomgang av virkemidler for økt utnyttelse av husdyrgjødsel til biogassproduksjon. Rapport fra arbeidsgruppe, 14.02.2020. Miljødirektoratet (2020) Klimakur 2030: Tiltak og virkemidler mot 2030. Biogasstatistikk fra Biogass Norge og Biogass Oslofjord (2023). «Flere landbruksaktører jobber med industrielle satsninger innen biogass.» Landbrukets klimaplan 2021 – 2030 49

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==