Klimarapport 2021-2030

Ved inngangen av 2024 finnes det 56 aktive anlegg og 26 nye anlegg under planlegging i Norge. Av de industrielle biogassanleggene er det kun Den Magiske Fabrikken (DMF) som tar imot husdyrgjødsel i størst omfang. I 2022 mottok DMF 72 000 tonn husdyrgjødsel fra 33 jordbruksforetak. Det finnes få andre biogass- anlegg som mottar husdyrgjødsel, men foreløpig er det relativt små mengder. Flere landbruksaktører jobber med industrielle satsninger innen biogass. Flere større anlegget er i dag under planlegging. Sømna Biogass er et eksempel, hvor et samarbeid mellom 58 lokale bønder har gitt grunnlaget for et nytt industrielt anlegg. Moderne biogassanlegg bidrar til klimakutt, og en produksjon av 5 TWh biogass gir et klimakutt på 2 000 000 tonn CO2-ekv. per år. Det forutsettes en gradvis opptrapping av bruk av husdyrgjødsel i eksisterende og nye biogassanlegg, men ved inn- gangen av 2024 produseres det kun 739 GWh årlig. MÅL FOR UTSLIPPSREDUKSJON I PERIODEN Stortinget har tidligere vedtatt et mål om at 30 prosent av husdyrgjødselen skal benyttes til biogassproduksjon, men i dag benyttes kun 2 prosent. I Landbrukets klima- plan er det satt mål om at økt bruk av husdyrgjødsel, som råstoff i eksisterende biogassanlegg og ved etablering av nye anlegg, vil gi en klimagassreduksjon i underkant av 280 000 tonn CO2-ekv. i perioden. Dette samsvarer med beskrevet potensial i rapporten Klimakur 2030. BARRIERER OG NØDVENDIGE RAMMEVILKÅR Teknologi som fortsatt er under utvikling og lave energi- priser tilbake i tid er medvirkende til at det så langt finnes få biogassanlegg på gårdsnivå. Målet for klimagassreduksjoner fra biogass i Norge kan oppnås innen 2030 om det legges til rette for kraftig vekst med økt investeringsstøtte og en forutsigbar støtte for bøndene til levering av husdyrgjødsel. For å styrke lønnsomheten i verdikjeden for biogass er det også viktig å skape et marked for bioresten og at 48 Landbrukets klimaplan 2021 – 2030

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==