Klimarapport 2021-2030

08 JORDA SOM KARBONLAGER OG AREALBRUK Tiltak som bidrar til økt binding av karbon i jorda kan være å plante fangvekster eller ta i bruk biokull. Samtidig bør omdisponering av arealer begrenses for å beholde karbonet som finnes i jorda. OPPSUMMERT: JORDA SOM KARBONLAGER OG AREALBRUK Mål om klimagassreduksjon: 1 060 000-1 210 000 tonn CO2.ekv. Hovedtiltak under satsingsområdet: • Bruk av fangvekster • Biokull i jord • Begrense omdisponering av arealer • Jordsmonnskart i alle kommuner bør utarbeides Blir tiltaket fanget opp i dagens klimagassregnskap? Bruk av biokull, fangvekster eller utslipp og opptak fra omdisponering av arealer fanges ikke opp ved dagens metodikk. Kostnad for bonden: Bruk av fangvekster og biokull medfører en kostnad, men også mulighet for bedre lønn- somhet ved jordforbedring. Virkemidler: Tilskudd til bruk av fangvekster, samt bruk og spredning av biokull eksisterer i Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP). Tilskudd til biokull er kun tilgjengelig i noen fylker, og har et begrenset omfang. 50 Landbrukets klimaplan 2021 – 2030

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==