Klimarapport 2021-2030

pasning. For å utløse potensialet er det behov for en betydelig satsing på målrettet rådgivning. Høsten 2021 startet prosjektet “Økt norsk selvforsyning gjennom bærekraftig grovfôrproduksjon og optimal fôring”, for å gi et grunnlag for skreddersydd rådgivning og sammen- ligning på gårdsnivå. I 2023 ble det gjennomført samlinger med melkeprodusenter hvor rådgivningsverktøyet ble testes og det er planlagt ytterligere samlinger i 2024. Det er per i dag ikke etablert metodikk for å estimere utslippsreduksjon som følge av bedre grovfôrkvalitet i det offisielle klimagassregnskapet, men det vil komme indirekte frem gjennom lavere utslipp per produsert enhet. I dagens regelverk for økologisk landbruk er det ikke tillatt med syntetiske metanhemmere som Bovaer. Det forskes på naturlige metanhemmere som også kan brukes i økologisk landbruk, slik som rødalger. NY TEKNOLOGI Grovfôranalyser gir viktig informasjon til bønder om kvaliteten på dyrefôr. Moderne håndholdte eller maskin- integrerte NIR-sensorer (nær infrarød spektroskopi) kan erstatte stasjonære sensorer på laboratorier. Dermed vil bønder kunne måle fôrkvaliteten på alle sine skifter eller rundballer uten å måtte sende inn prøver til analyse på laboratorier. De mobile NIR-sensorene gir rask analyse av fôrkvalitet og andre viktige parametere. Sensoren kan integreres i høstekartleggingssystemer, noe som gir bøndene innsikt i avlingen og hjelper dem med agronomiske beslutninger. Den allsidige NIR-teknologien kan tilpasses norske forhold gjennom kalibreringer, og potensielt redusere kostnader knyttet til analyse. NIR analysene gir bonden rask tilbakemelding og er til støtte i vurdering av høstetidspunkt og fôring. 26 Landbrukets klimaplan 2021 – 2030

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==