Klimarapport 2021-2030

Flere selskaper arbeider med å utvikle smarte, autonome og fossilfrie fôringsanlegg for jordbruket. Et eksempel på dette er det norskutviklede FeedCarrier-prosjektet, som er et samarbeidsprosjekt med hensikt å utvikle et intelligent og autonomt fôringssystem som muliggjør fleksibel, robust og optimal fôring med hensyn på fôrkvalitet og dyrehelse. Slik teknologi kan bidra til å redusere klimagassutslipp, både ved å utnytte fôrressursene bedre, gi bedre ytelse og helse hos produksjonsdyr, og ved å kutte fossile utslipp ved elektrifisering av fôringssystemet. Prosjektet startet felttesting i 2023. NØKKELAKTØRER I LANDBRUKSNÆRINGEN Felleskjøpet Agri, TINE, Nortura, KLF, Fiskå Mølle, Norgesfôr, Strand Unikorn, Felleskjøpet Rogaland Agder, Q-Meieriene, Norsk Landbruksrådgivning, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Kilder Aass, L. og B. Åby (2018). Mulige tiltak for reduksjon av klimagassutslipp i husdyrsektoren, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Fakultetet for biovitenskap, Institutt for husdyr- og akvavitenskap. Alvarez et. al. (2022) High-digestible silages allow low concentrate supply without affecting milk production or methane emissions. Journal of Dairy Science, 105(4), 3633-3647. Christina Abildgaard (2023) Et samfunnsløft for bærekraftig fôr: forslag til mål og organisering, Norges forskningsråd, SIVA, Mattilsynet, Fiskeri- og havbruks- næringens forskningsfinansiering, Enova SF, Innovasjon Norge, Fiskeridirektoratet og Landbruksdirektoratet. Weiby et. al. (2022) Associations among nutrient concentration, silage fermentation products, in vivo organic matter digestibility, rumen fermentation and in vitro methane yield in 78 grass silages, Animal Feed Science and Technology, Volume 285. Weiby et. At. (2023) Effect of grassland cutting frequency, species mixture, wilting and fermentation pattern of grass silages on in vitro methane yield. Sci Rep 13, 4806 (2023). «Balansert fôring er et godt tiltak for mer ressurseffektiv produksjon med lave klimagassutslipp, samt for god helse og dyrevelferd.» Landbrukets klimaplan 2021 – 2030 27

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==