Klimarapport 2021-2030

Det er særlig viktig å unngå at smittsomme dyresykdommer kommer inn og etablerer seg i populasjonene. MÅL FOR UTSLIPPSREDUKSJON I PERIODEN Avlsarbeid på storfe er langsiktig, og effekten av nye egenskaper i avlsmålet vil gi konkrete resultater 4-5 år etter implementering. Det er derfor på nåværende tidspunkt vanskelig å beregne klimagassreduksjon på bakgrunn av satsingen på fôreffektivitet og redusert metanutslipp. Landbrukets Klimaplan vil derfor ta hensyn til det tradisjonelle avlsarbeidet og hva dette kan bidra med i inneværende periode (2021-2030). Geno, avlsorganisasjonen for NRF, estimerer en avlsfremgang fra 2021 til 2030 som vil gi en direkte klimagassreduksjon på rundt 650 000 tonn CO2-ekv. samlet over perioden. Avlsfremgangen har dermed økt med 50 prosent i forhold til nivået i 2019. I det målretta avlsarbeidet for økt fôreffektivitet og redusert klima- gassutslipp ligger også målet om ei god grovfôrku som kan utnytte norske ressurser på en optimal måte. Disse nye avlstiltakene vil derfor ikke gå på bekostning av andre mål i norsk landbruk, som for eksempel god arealutnyttelse og økt norskandel i fôret. Norsk Sau og Geit (NSG) har beregnet at det tradisjonelle avlsarbeidet bidrar til en akkumulert 4,7 prosent reduksjon i metanutslippet per kilo slakt for perioden 2021 til 2030. Dette tilsvarer en akkumulert reduksjon på 17 000 tonn CO2-ekvivalenter i planperioden 2021 til 2030. Økt produktivitet vil ha effekt på klimagass- utslipp per produsert enhet, dette kan være knyttet 18 Landbrukets klimaplan 2021 – 2030

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==