Klimarapport 2021-2030

Landbrukets klimaplan har som mål at alle gårdsbruk skal ta i bruk klimakalkulatoren etter hvert som verktøyet er ferdig utviklet for de ulike produksjonene. Målet er at alle gårdsbruk i løpet av 2025 skal ha gjennomført en klimaberegning og fått tilbud om klimarådgivning. 01 KLIMAKALKULATOR & KLIMARÅDGIVNING FELLES KLIMAVERKTØY FOR EN SAMLET LANDBRUKSNÆRING Gårdsbruk i Norge er forskjellige og har både felles- trekk og ulikheter for å iverksette klimaløsninger tilpasset egen drift. Blant faktorene som skiller gårds- bruk fra hverandre er geografi, produksjon, jordsmonn, klimatiske forhold, eiendomsstruktur, størrelse og drifts- økonomi. Et samlet landbruk har siden 2016 jobbet med utvikling av en felles klimakalkulator. Arbeidet er organisert gjennom prosjektet Klimasmart Landbruk som eies av samvirket Landbrukets Klimaselskap SA. Ved bruk av bondens egne data fra produksjonen vil klimakalkulatoren beregne klimaavtrykk på gårdens produksjoner. Dermed kan man sammenligne egne resultater fra år til år, og med andre gårdsbruk fra samme område og innenfor samme produksjon. Klima- kalkulatoren, sammen med klimarådgivning og tiltaks- plan, vil bidra til å kunne gjøre de riktige tiltakene på gårdsnivå når det kommer til klima, agronomi og økonomi. Dette kan for eksempel være tiltak innenfor fôring, dyrkingsteknikk, gjødsling og spredeteknikk, eller bruk av jorda som karbonlager. Kalkulatoren er dermed et viktig virkemiddel for å identifisere mulige klimatiltak, og som kan implementeres og i mange tilfeller vil dette bidra til å forbedre driften på gården. 12 Landbrukets klimaplan 2021 – 2030

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==