Klimarapport 2021-2030

27 Figur 5 Klimagassutslipp relatert til jordbruket i 2021 fra jordbrukssektoren, energisektoren og arealbrukssektoren. Millioner tonn CO2-ekvivalenter. 5.1. Jordbrukssektoren I dette avsnittet omtales utslipp i jordbrukssektoren, det vil si ekskludert jordbruksrelaterte utslipp i energi- og arealbrukssektoren. Siden 1990 har utslippene av klimagasser fra jordbrukssektoren gått ned med 5,0 prosent. I perioden 2020-2021 har utslippet gått opp med 1,1 prosent, hovedsakelig på grunn av en økning i antallet melkekyr, ammekyr og ungdyr av storfe, og økt bruk av mineralgjødsel. Figur 6 viser utslippstrenden for jordbrukskildene i perioden 1990-2021. Figur 1: Jordbruksrelaterte kligassutslipp i 2021 (i millioner tonn CO2-ekvivalenter) Utslippskildene som er omfattet av klimaavtalen mellom staten og jordbruket. Hentet fra Klimaavtalens regnskap for utslipp og opptak rapporteringsår 2023 - Marsnotat fra regnskapsgruppa for klimaavtalen mellom jordbruket og staten. 11.04.2023. Landbrukets klimaplan 2021 – 2030 11

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==