Klimarapport 2021-2030

BEHOV FOR STYRKET SATSING PÅ KLIMARÅDGIVNING Klimarådgivning er en helhetlig gjennomgang av utslipp og opptak av klimagasser fra alle gårdens produksjoner, med sikte på å identifisere og gjennomføre klimatiltak. Klimarådgiverne har fokus både på kortsiktige og lang- siktige tiltak for fremtiden, med mål om å finne tiltak som gir bedre agronomi og lavere utslipp. I mange tilfeller gir investeringer i slike tiltak også økt produksjon og bedre lønnsomhet på sikt. Et eksempel kan være prioritering av bedre grovfôrproduksjon, som kan medføre kostnader i starten, men som gir bedre avling på sikt. Tiltak i forhold til klimarisiko og klimatilpasning blir også diskutert. Kapasiteten og kompetansen innen klimarådgivning er betydelig styrket de siste årene, og det er avgjørende at en øker engasjementet til bøndene slik at de har lyst til å ta kontakt med rådgiver for videre arbeid. Når bonden kontakter en rådgivningsaktør avtales et gårdsbesøk eller en samtale, hvor rådgiver og bonde sammen ser på tilstand, arbeidsoperasjoner, avlinger, ytelse, energiforbruk og andre faktorer som spiller inn i akkurat den aktuelle produksjonen. Det er også mulig å delta på grupperådgiving, der bønder diskuterer klima- tiltak for sine produksjoner sammen med kollegaer, og det blir laget en tiltaksplan for den enkelte gård. Bonden har i dag muligheten til å få refundert kostnadene knyttet til klimarådgivning gjennom tilskudd fra Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP). Det er mulig å dra nytte av klimarådgivning selv om det ikke finnes kalkulator for alle produksjoner enda, eller hvis ikke alt nødvendig datagrunnlag er tilgjengelig i PERSONVERN Klimaberegningen som foretas basert på bondens egne data og håndtering av disse følger personvernlovgivningen (GDPR). Bonden må selv gi samtykke til at beregningen skal foretas og resultatene vil kun bli tilgjengelig for en tredje- part dersom gårdbrukeren gir samtykke til dette. For å beregne klimaavtrykket fra gårdens produk- sjoner, må bonden gi samtykke til at Landbrukets Klimaselskap, via Landbrukets Dataflyt, henter inn de opplysningene som kreves for å gjennomføre en klimaberegning. Etter at man har samtykket til innhenting av data hentes opplysningene digitalt fra, for eksempel, husdyrkontrollene, skifte- løsninger, varemottakere og vareleverandører (avregninger og faktura) og regnskapskontor. Resultatet fra klimaberegningen kan inngå i et anonymisert og samlet datagrunnlag som kan benyttes til sammenligning i kalkulatoren gjennom ulike utvalg av landbruksforetak, En kostnadseffektiv klimaberegning med god nok datakvalitet på gårdsnivå, vil være et godt utgangspunkt for å dokumentere klimaavtrykket, og dekke behovet som ulike varemottagere vil ha. Dette kan gi den norske maten, norske aktører tilknyttet landbruksnæringen, det enkelte landbruksforetak og landbruksnæringen samlet et viktig konkurransefortrinn innenfor bærekraft framover. Jan. 2018 Første versjon Pilot melk, korn og grovfôr Nov. 2019 Pilot svin Okt. 2020 Lansering melk, grovfôr, korn, svin Apr. 2021 Pilot ammeku/ storfekjøtt Sept. 2021 Pilot slaktekylling Nov. 2021 Klimaberegning for alle Des. 2021 Lansering ammeku, potet, slaktekylling Jun. 2022 Lansering sau og egg Pilot løk, gulrot, kålrot 2024-2025 Grønnsaker, geit, frukt og bær Landbrukets klimaplan 2021 – 2030 13

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==