Klimaarbeid i landbruket

26 Det finnes mange eksisterende støtteordninger i dag som er relevante for klimaarbeid i jordbruket, og for klimaarbeid i kommunen. Flere av støtteordningene rettet mot jordbruket er allerede gode, mens andre har behov for forsterkning og lokal tilpassing. Noen tiltak mangler støtteordninger, eller har behov for lokal tilrettelegging og samarbeid for å kunne gjennomføres. Dette kapittelet oppsummerer de eksisterende støtteordningene i jordbruket for å bevisstgjøre om hva som allerede eksisterer. 6.1 Oversikt over støtteordninger rettet mot bonden Regionalt miljøprogram (RMP) Regionale miljøprogram (RMP) skal stimulere til en økt miljøinnsats i jordbruket med fylkesvise prioriteringer ut over det som er mulig gjennom nasjonale ordninger. Formålet er å bidra til å ivareta jordbrukets kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturmiljøer og -minner, tilgjengelighet i jordbrukslandskapet, samt redusere bruk av plantevernmidler og utslipp til luft og avrenning til vann fra jordbruket. Tiltakene er tuftet på hva Statsforvalteren ser på som de største miljøutfordringene i fylket og vedtas i samarbeid med avtalepartene i jordbruket. 6. Eksisterende støtteordninger

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==