Klimaarbeid i landbruket

25 Kommunen kan: • Være en tilrettelegger for nytenking og forskning ved å henvise til ulike arena for teknosamarbeid på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå. Se til at lokale næringshager/sentre blir kjent med klynger innen jordbruket, som Agritech Cluster, AgriFoodTech, Woodworks og NCE Heidner Biocluster. • Etablere fond for støtte til de som tar i bruk ny teknologi lokalt og regionalt, som drone-, robot- og presisjonsteknologi og lignende. • Oppfordre og gi støtte til etablering av lokale teknologisamarbeid og maskinlag. • Synliggjøre lokale nettverk og samarbeid på kommunens hjemmeside. • Oppfordre til tverrfaglig samarbeid mellom landbruksforvaltningen, næringsutvikling, klima/miljøansvarlig/enheten i kommuneadministrasjonen og andre relevante aktører. Fylkeskommunen kan: • Samle relevant informasjon om regionale nettverk og tiltak på én felles informasjonskanal, slik at det blir enklere å oppdatere seg som kommuneansatt og som bonde. • Ha dialog med Innovasjon Norge om å fremheve gode eksempler innen teknologiske tiltak på gårdsnivå. • Synliggjøre prosjekt, tiltak, samarbeid, metoder og analyser som kan vise til resultater med redusert utslipp.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==