Klimaarbeid i landbruket

32 Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS Bakgrunnen for denne brosjyren er Landbrukets klimaavtale med staten, som inkluderer reduksjon av både fossile og biologiske utslipp, samt karbonopptak i jord. Biologiske utslipp, som metan og lystgass fra husdyr, gjødsel og jord, er en betydelig kilde til klimagasser fra landbruket. Denne veilederen er ment til kommunene som hjelp til å iverksette klimaarbeid og -hensyn i eksisterende kommuneplaner eller lage egne klimaplaner. Valg av tiltak vil ha betydning for både lokale bønder og nasjonale mål. For å oppnå klimagassreduksjoner i kommunen, bør klimaplaner blant annet inkludere mål for utslippsreduksjoner, effektiv energibruk, miljøvennlige innkjøpsrutiner og energiomlegging. Kommunene kan også utarbeide klimabudsjetter som styringsverktøy for å nå klimamålene. Fylkeskommuner har en rolle ved å innlemme klimahensyn i alle sektorer, legge til rette for lavutslippssamfunnet og utarbeide regionale energi- og klimaplaner. Regionale klima- og energiplaner er viktige for samordning og samhandling mellom kommuner, fylkeskommune, stat og næringsliv. Fylkeskommuner kan også utarbeide temaplaner for landbruk og næring, og bruke sin rolle som innkjøper for å fremme klimavennlige produkter og tjenester.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==