Klimaarbeid i landbruket

20 5.3 Fossilfri maskinpark Klimagassutslipp fra jordbrukets maskinpark er beregnet til 343 000 tonn CO2ekv. i 2020. Utslippene kan reduseres ved å fase ut bruken av fossilt drivstoff og erstatte den med biodrivstoff eller maskiner som går på elektrisitet, biogass eller hydrogen. I dag er det innført krav om innblanding av biodrivstoff for alle ikke-veigående maskiner, og det er flere mindre elektriske maskiner, som minilastere, på markedet. Traktoren er den viktigste maskinen på gården. I dag er den første traktormodellen som kan gå 100 prosent drevet av biogass lansert, satt i serieproduksjon og er under testing i Norge. Skal den bli en suksess må også produksjonen av biogass økes drastisk. Per i dag er det ikke noen elektrisk eller hydrogendrevet traktorløsning på markedet. Skal jordbruket nå målet om fossilfri maskinpark må det være et utvalg av fossilfrie maskiner som svarer til jordbrukets varierte behov. Kommunen kan: • Legge til rette for produksjon, transport og lagring av fossilfrie energibærere i kommunen, for eksempel biogass, strøm eller hydrogen. • Sikre at bonden får tilgang på biogass der dette er hensiktsmessig. • Prioritere fossilfrie maskiner i egen drift for å styrke det lokale markedet, samt prioritere bønder med fossilfrie maskiner til innleid arbeid, f.eks til brøyting og anleggsarbeid der det er mulig. Fylkeskommunen kan: • Ta i bruk fossilfrie maskiner i drifta på naturbruksskolene, og bruke det som en arena for å teste ut ny teknologi. • Tilrettelegge for kommunal/regional ordning for utleie eller deling av fossilfrie landbruksmaskiner, redskaper for bedre gjødsling og presisjonslandbruk, for eksempel med utgangspunkt i naturbruksskoler. 5.4 Fossilfri oppvarming Klimagassutslipp fra fossil oppvarming i jordbruket stammer fra oppvarming av veksthus, kyllinghus, smågrisfjøs, bruk av dieselaggregat på setre og korntørker på gårdsbruk. I 2020 er klimagassutslippet estimert til 56 000 tonn CO2-ekv. Oppvarmingsbehovet i norsk landbruk skjer både gjennom forbrenning av fossile energikilder naturgass eller propan, og ved bruk av elektrisitet eller forbrenning av Eksempel på regionalt nettverk for teknologiutvikling: https://www.agritechcluster.no/

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==