Klimaarbeid i landbruket

13 Fylkeskommuner skal innarbeide tiltak og virkemidler som kan redusere utslipp av klimagasser i sin overordnede planlegging. Fylkeskommunene kan bidra med å integrere klimahensyn i alle sektorer de er involvert i, og som regionale utviklingsaktører kan de legge forholdene til rette for lavutslippssamfunnet. Offentlig sektor kan bidra i den langsiktige klimapolitikken ved å legge til rette for samarbeid på tvers av sektorer og forvaltingsnivåer, være pådriver for forskning og utvikling, samt i rollen som innkjøper og eier. Fylkeskommunen er den regionale planmyndigheten. Mens kommunen har det overordnede ansvaret for lokal samfunnsutvikling og er daglig i kontakt med sine innbyggere, har fylkeskommunen ansvar for interkommunalt samarbeid, nettverk og samordning av ressurser i fylket. Som tilbyder av samfunnstjenester, bidrar fylkeskommunen til kunnskapsløft. Den bør bidra til å styrke kompetanse og formidling av offentlige søkbare midler. 4.1 Fylkeskommunebudsjett og klimabudsjett Det utarbeides årlig et budsjett for fylkeskommunens drift, som legger rammene for aktiviteter i det kommende året. Fylkeskommunen kan også utarbeide et klimabudsjett, på lik linje smed kommunene, og stadig flere fylker velger å gjøre dette. 4. Klimaarbeid i fylkeskommunen

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==