Løiten Almenning I Årsmelding 2023

BALANSE (alle beløp i hele 1000 kroner) Morselskap Konsern 2023 2022 EGENKAPITAL OG GJELD Note 2023 2022 Egenkapital Innskutt egenkapital - - Innskutt egenkapital 13 825 13 825 - - Sum innskutt egenkapital 10 13 825 13 825 Opptjent egenkapital 2 009 1 916 Skogfond 2 009 1 916 15 490 14 926 Eiendomsfond 15 490 14 926 139 763 134 305 Annen egenkapital 125 938 120 480 157 262 151 147 Sum opptjent egenkapital 10 143 437 137 322 157 262 151 147 Sum egenkapital 10 157 262 151 147 Gjeld Avsetning for forpliktelser 1 183 1 050 Pensjonsforpliktelser 4 1 183 1 050 6 075 4 532 Utsatt skatt 9 4 780 4 127 7 258 5 582 Sum avsetning for forpliktelser 5 963 5 177 Kortsiktig gjeld 4 485 4 533 Leverandørgjeld 7 416 7 984 604 1 126 Betalbar skatt 9 604 1 126 1 576 1 910 Skyldig offentlige avgifter 1 652 2 026 1 148 2 427 Annen kortsiktig gjeld 1 216 2 500 7 814 9 996 Sum kortsiktig gjeld 10 889 13 636 15 072 15 578 Sumgjeld 16 852 18 812 172 334 166 724 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 174 115 169 959 Løten, 8. mars 2024 KOLUMNETITTEL 9 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 ÅRS- OG KONS RNREGNSKAP 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==