Løiten Almenning I Årsmelding 2023

RESULTAT (alle beløp i hele 1000 kroner) Morselskap Konsern 2023 2022 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2023 2022 28 335 25 360 Salgsinntekter 1 32 193 51 215 33 789 56 309 Annen driftsinntekt 1, 2, 3 31 164 36 826 62 125 81 669 Sum driftsinntekter 63 357 88 041 4 573 25 583 Varekostnader 6 048 26 952 13 877 13 298 Lønnskostnader m.m. 4 14 595 13 892 1 787 1 950 Avskrivninger 5 1 959 2 090 236 - Nedskrivning 5 236 - 32 215 32 342 Annen driftskostnad 3, 4, 6 35 258 38 707 52 688 73 174 Sum driftskostnader 58 096 81 640 9 437 8 495 DRIFTSRESULTAT 5 261 6 401 Finansinntekter og finanskostnader - - Inntekt fra investering i datterselskap 7 961 - 8 304 5 252 Inntekt fra investering i tilknyttet selskap 7 8 304 5 577 - 186 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 2 - - 835 687 Annen renteinntekt 2 1 128 1 113 83 1 408 Annen finansinntekt 8 84 1 409 92 82 Annen rentekostnad 256 226 2 195 1 307 Resultatandel datterselskaper 7 - - 28 9 Annen finanskostnad 28 9 6 907 6 136 Resultat av finansposter 10 193 7 864 16 343 14 631 Resultat før skattekostnad 15 453 14 265 1 947 1 672 Skattekostnad på ordinært resultat 9 1 057 1 226 14 396 12 959 ÅRSRESULTAT 10 14 396 13 039 Overføringer 8 093 9 050 Bruksrettsytelser 8 093 9 050 752 2 326 Overført til eiendomsfond 752 2 326 93 65 Overført til skogkulturfond 93 65 5 458 1 518 Avsatt til/overført fra annen egenkapital 5 458 1 598 14 396 12 959 Sum overføringer 10 14 396 13 039 KOLUMNETITTEL 7 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 ÅRS- OG KONS RNREGNSKAP 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==