Løiten Almenning I Årsmelding 2023

Styret på befaring i skogen. Foto: Endre Jørgensen. Løten, 8. mars 2024 Forskning og utvikling Løiten Almenning har i 2023 ikke drevet forskning og utviklingsarbeid i ordenes rette forstand. Styrets arbeid Styret har hatt 10 styremøter i 2023, og gjennomført én befaring i skogen. Det er behandlet i alt 109 saker, herav 50 saker om bruksrettytelser, og 37 saker om godkjenning av festeavtaler og overdragelser. Styret har også i 2023 gjort en gjennomgang av virksomhetens strategi, og det har blitt arbeidet fram et nytt regelverket for bruksrettytelser. Styret takker de ansatte for innsats og samarbeid i 2023. Løiten Almenning har tegnet styre- og ledelseansvarsforsikring som gjelder for styrets meldemmer, varamedlemmer, daglig leder og andre med lederansvar i konsernet. Forsikringen dekker i hovedsak erstatningsansvar for skade på tredjemanns person, ting eller formueskade. 6 Løiten Almenning I Årsmelding 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==