Løiten Almenning I Årsmelding 2023

av aksjene i Oplandske Bioenergi AS. Tidlig på året solgte Hedalm Holding, i likhet med øvrige aksjonærer, alle sine aksjer til Solør Bioenergi AS. Aksjesalget gav en pen gevinst, og gjorde Hedalm selskapene i stand til å ned- betale sine banklån. Den 3. januar i 2023 kunngjorde Moelven Byggmodul, Hedalm Eiendom sin leietager på Hjellum, at de ville legge ned sin virksomhet på stedet. Etter en kort og hektisk prosess endte Hedalm Eiendom med å selge anlegget i midten av mars. Gjelda som Hedalm hadde til eierall- menningene, og det meste av aksjekapitalen er tilbakebetalt. Generalforsamlingen i selskapet vil i løpet av våren avgjøre hva som skjer videre med Hedalm. Kildetunet AS Kildetunet AS er et utbyggingsselskap som eies 50% av Løiten Almenning og 50% eies av Johnsrud Invest AS. Aktiviteten hittil har vært bygging av de to boligblokkene i Kildetunet. Ved inngangen av året var det syv usolgte enheter, men fem av disse ble solgt i 2023. Det står nå kun to usolgte enheter igjen, og disse antas å bli solgt i løpet av 2024. Kildetunet har vært et meget godt prosjekt for selskapet, og det arbeides nå med en plan for utvikling av den gamle Hed-Pall tomta. Framtidsutsikter Organisasjon Personalkostnadene utgjorde i 2023 drøyt en fjerdedel av kostnadene i allmenningens regnskap. De senere årene har ulike teknologiske løsninger blitt tatt i bruk, og dette vil fortsette. I tillegg har flere tjenesteområder og arbeidsoppgaver blitt satt ut til eksterne samarbeidspartnere. Alt dette gir potensiale for reduksjon i personalkostnader. Allmenningen har dyktige og dedikerte medarbeidere, og det er en bevisst beslutning å sørge for at potensialet for innsparinger skal hentes ut ved naturlig avgang. Skog Siste oppdatering av hovedtallene for skogen viser at vi har rett i underkant av 2 mill. m3 stående drivbart volum. Ressurs- og sunnhetstilstand i skogen er god, og den utgjør et potensiale som en stor og stabil ressurs på kort og lang sikt. Markedet er avgjørende for hvor mye penger vi får ut av denne ressursen. De siste åra har til fulle vist at dette er sterkt påvirket av internasjonale og makro- økonomiske forhold, og dermed svært vanskelig å forutse. Trevirke som en viktig ressurs i det grønne skiftet tilsier potensiale i markedet framover. Klimaendringene på- virker skogene i hele verden. Foreløpig har påvirkningene på skogen i Løiten Almenning først og fremst vært positive, både når det gjelder tilvekst og marked. Positive effekter med en bismak. En sunn skog med riktig treslag og god vekst er vårt viktigste forebyggende tiltak mot klima- skader. Ressursinnsats på foryngelse og skogkultur er kanskje viktigere enn noen gang. Fokus på skogbrukets påvirkning på miljø er stort og økende. Vi opererer ikke i en egen boble adskilt fra storsamfunnet, ogmå fortsetteågjørenødvendige tilpasninger. Tilpasninger i måten vi driver på, men også fokusere enda mer på informasjon om hva vi gjør og hvorfor vi gjør det. Kontakten og samarbeidet med Glommen Mjøsen Skog og forskningsmiljøer er viktig med tanke på kompetanse, oppfølging av miljøstandardene og på problemstillinger knyttet til lukket hogst. Vi er gode på skog, og skal sørge for å bli enda bedre. UNGSKOGPLEIE 2 300 DAA NØKKELTALL FOR 2024 AVVIRKNING 42 200 M³ 129 500 PLANTER 36 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 ÅRSMELDING

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==