Løiten Almenning I Årsmelding 2023

I 2023 sponset Løiten Almenning lokale lag og foreninger med kr 175 000,- I tillegg var Løiten Almenning sitt bidrag til Løtenløyper i 2023 på 2,1 mill. kroner. Inntekten fra salget av juletrelapper på kr 25 000 gikk til Løten Røde Kors sin juleaksjon. Datterselskaper og tilknyttede selskaper Budor AS Budor AS er heleid av Løiten Almenning. Budor AS sin virksomhet er kjøp og videresalg av festerett fra Løiten Almenning, og bygging av hytter for salg og utleie. Budor AS har en tomtereserve på 55 tomter, og med et hi- storisk tregt marked ble ingen nye festeretter ervervet i 2023. Derimot ble de to første Furahyttene ferdigstilt for utleie vinteren 2023. På høsten ble bygging av ytterligere to Furahytter igangsatt for å ferdigstille ett tun på til sammen fire hytter. Riving av gamle Trættebergsætra, og bygging av ny hytte ble også satt i gang i regi av Budor AS. Alle disse byggeprosjektene vil bli ferdigstilt i februar/ mars 2024, og har til hensikt å øke utleiekapasiteten. Budor AS eide ved årets begynnelse 40 % av aksjene i LA Pukk AS. De øvrige 60 % av aksjene var eid av Skanska Industrial Solutions AS. I løpet av vinteren ble det klart at Skanska av strategiske grunner ønsket å selge seg ut av all pukkvirksomhet. Styret besluttet å følge Skanska i denne prosessen, og etter forhandlinger overtok Gunnar Holth Grusforretning AS alle aksjene i selskapet i juli. Den opprinnelige grunneieravtalen videreføres, og grunnavgiften pr. tonn solgt fjell går til Løiten Almenning. Vi ser fram til et godt samarbeid med Gunnar Holth Grusfor- retning AS. Klevfos Klevfos fikk i kraft av sin historie større betydning i 2023 enn selskapet har hatt på mange år. Selskapet var så vidt vites sisteaktivemedlemi SvartelvensDamholdsforening. Denne foreningen fikk i sin tid konsesjon på regulering av Rokosjøen. Med hjelp av advokat fikk Løiten Almenning gjennomslag hos NVE for at Klevfos er å anse som ansvarlig for dammen på Rokosjøen. Dette er utgangspunktet for det videre arbeidet med problemstillinger rundt dammen. Hedalm Holding AS Løiten Almenning eier 43,5 % av Hedalm Holding AS. Øvrige eiere er Romedal Almenning 43,0 %, Vang Almenning 7,5 % og Stange Almenning 6,0 %. Selskapet er eneeier av Hedalm Eiendom AS, og eide ved starten av 2023, 8% Barnas skileker på Budor. Foto: Sigurd Fandango. Furahytter på Budor. Foto: Sigurd Fandango. 35 Løiten Almenning I Årsmelding 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==