Løiten Almenning I Årsmelding 2023

Hamar og Hedemarken Turistforening, Løten krets Løiten Almenning har et godt samarbeid med Hamar og HedemarkenTuristforening (HHT). Samarbeidet er nedfelt i en avtale somomfatter blant annet koier og turstier. HHT får bruke Svartskogkoia og Snippkoia til overnattingsformål for DNT-medlemmer, mens de åpne koiene Småsætra, Svarttjernskoia, Mosjøkoia, Sletthellkoia, Hølmyrkoia, Nerlikoia og Kjølstadkoia er tilrettelagt kun som dagsturhytter. Det samarbeides om tilsyn og drift av koiene. HHT sin serveringshytte på Målia, er et meget attraktivt turmål for brukerne av våre områder. Løtenløyper Løtenløypers innsats med å gjøre Budor og Løten kjent for fantastiske skiløyper er av stor betydning for både Løten kommune og Løiten Almenning. Løtenløyper finansieres gjennom frivillige bidrag fra Løten kommune, Løiten Almenning, Nordbygda/LøtenSki, HHT, LøtenfjelletHytte- eierforening, samt andre frivillige bidrag. Løten kommune Løiten Almenning eier store ressurser innen Løten kommune. Dette medfører mange kontaktpunkter med kommunens representanter. Spesielt gjelder dette innen forvaltning av naturressurser og utbygging i Budorområdet. Dialogen med kommunens representanter er viktig for gode løsninger på formelle saker, og for løpende avklaringer. Løiten Almenning ser det som svært viktig å videreføre det gode samarbeidet med kommunen. Andre samarbeidspartnere på Budor I takt med hytteutbyggingen de siste årene har vi hatt fokus på å skape aktiviteter og arrangement på Budor, gjennom hele året. Vi har knyttet til oss gode samarbeidspartnere som sammen med oss bidrar til å styrke Budor somhelårsdestinasjon, i trådmed Budors profil og strategi. Sponsing og bidrag til lokalsamfunnet Løiten Almenning eier 61 % av arealet i Løten kommune, og vår aktivitet har påvirkning på lokalsamfunnet. I tråd med allmenningens misjon, skal forvaltningen av eiendommens ressurser også utgjøre et samfunnsgode til bygda. Allmenningen gir betydelige bidrag hvert år til lokalsamfunnet. Åpning av ny gapahuk på Vesl – Svaen, Gunnars plass. Foto: Jan Johnsrud. 34 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 ÅRSMELDING

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==