Løiten Almenning I Årsmelding 2023

Skiløyper Løiten Almenning kjører skiløyper i fjellet på vegne av Løtenløyper. Allmenningen står for maskiner og be- manning. Kostnaden faktureres Løtenløyper som finan- sieres gjennom bidrag fra Løten kommune, Løiten Al- menning, Nordbygda/Løten Ski, HHT, Løtenfjellet Hytte- eierforening, samt andre frivillige bidrag. I 2023 ble det kjørt løyper for 2,7 mill. kroner, av dette dekker Løiten Almenning 2,1 mill. kroner. Skiløyper er det mest benyt- tede aktivitetstilbudet på Budor, og oppgis av hytteeierne, sammen med snøsikkert og kort reisevei, som den viktigste begrunnelsen for å velge nettopp Budor. Kostnadene begynner allikevel å bli såpass høye at det er nødvendig å finne en bedre balanse mellom kvalitet og kostnader. Veger Svarthattmyrvegen I september startet arbeidet på Svarthattmyrvegen med opprustning av strekningen mellom Vestre Skogbygdveg og Damvegen. Strekningen er på om lag 3 300 meter, og det ble som forventet avdekket en god del fjell sommåtte sprenges bort for å få til grøfter på vegen. I tillegg måtte det skiftes ut i overkant av 20 stikkrenner for å tilfredsstille dagens vegnormaler. Snøen og kulda som kom tidlig i november førte til at utkjøring av bærelag og slitelag ikke blir utført før i 2024. Med tanke på tømmerdrifter hvor opplastning av tømmer ved vegen er vanskelig, har det blitt laget en ny snuplass i enden av anleggsvegen ved Rv3 ved Malmtekna. Budorvegen I august ble siste lag med 3 cm slitelag med asfalt lagt. I tillegg til vegstrekningen som ble utbedret i 2022, ble det også lagt ny asfalt fra ferista ved parkeringsplassen på Budor og opp til ferista nord for Gjestegården. I forkant av asfalteringen ble det lagt en drenering på tvert av vegen nord for innkjørselen til Djupdalen. Her viste det seg at det var et vannsig/oppkom ca. halvannen meter ned i vegkroppen, og dette forårsaket et realt telehiv på våren. Svaenlivegen Vegen har vært preget av slitasje og gjengrodde grøfter. Ved kraftig regn og snøsmelting rant vannet i vegbanen, og medførte store skader med utvasking av veggrusen. Vegen ble grøftet fra skitrekket og helt opp til toppen ved innkjørselen til Jerpa. Grøftingen ga umiddelbart effekt ved at vi fikk drenert ut mye vann, og det ble også funnet igjen noen stikkrenner som var godt skjult. Til slutt ble vegen tilført nytt slitelag. I 2024 vil vi fortsette med grøfting av hytteveger i tilknytning til Svaenlivegen. Løtenløyper sørger for flotte skiløyper. Foto: Hilde Nyborg Fischer. Asfaltering av Budorvegen. Foto: Johan Chr. Fischer. 32 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 ÅRSMELDING

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==