Løiten Almenning I Årsmelding 2023

Festeforhold Som en direkte konsekvens av den økonomiske situasjonen i verden, ble det en bråstopp i hyttesalget i 2023. Det er fortsatt interesse for hyttetomter, men kjøperne velger å avvente til man har tryggere økonomiske rammer. Det ble derfor kun bortfestet tre nye hyttetomter i 2023. Totalt antall feste- og leieavtaler i Løiten Almenning er nå 1 374. Dette inkluderer også hytter ved Rokosjøen og Gjetholmsjøen, samt andre feste- og leieavtaler. I tillegg kommer 19 leiligheter i tilknytning til Budor Gjestegård. Feste- inntektene i Løiten Almenning i 2023 var på kr 8 173 377,- De aller fleste festeavtaler KPI – reguleres hvert 10. år. Budor Hyttetomter Utbygging av infrastruktur i hyttefelt var i stor grad ferdig i 2022, og årets aktivitet i hyttefeltene var sluttføring og forsterkninger av veger og grøfter. Hyttefeltene blir bygd ut gjennom Løiten Almenning og overført til Budor AS når de er ferdige. Budor AS selger så festeretten videre til sluttbruker. Det ble ikke overført hyttefelt til Budor AS i 2023. Ved årets slutt står Løiten Almenning med ett hytte- felt med 16 tomter og ett leilighetsfelt som er regulert for 13 stk. 8 mannsboliger, i balansen. Dette er felt der det er lagt infrastruktur frem til, men ikke bygd ut selve feltet. Når markedet snur og det blir behov flere tomter vil disse bli ferdigstilt og overført til Budor AS. Skitrekk Sesongåpningen for vinteren 2023 var 30. desember, og skitrekket ble driftet fram til 10. april (2. påskedag). I andre enden av året ble det satt i drift igjen 16. desember. Det ble et svært godt år med en omsetning på drøyt 5,8 mill. kroner. Utskifting til LED-lys i bakken ble ferdigstilt på nyåret 2023. I løpet av høsten ble skiutleia pusset opp, og logistikken for utleie forbedret. Det er også lagt opp til økt salg av heiskort via Internett. Formålet med tiltakene har vært å bedre kundeopplevelsen, og legge til rette for enmer effektiv drift. Driften av skitrekket er helt avhengig av timelønnede ungdommer. De gjør en strålende jobb. Caravanplass Caravanplassen har 134 helårsplasser og servicebygg. Plassen er tilnærmet fullt belagt hele tida, og gir et godt netto bidrag til økonomien på Budor. Det har i løpet av året blitt gjennomført kontroller for å sikre at brannforskrif- tenes krav til avstander overholdes. Hyttelivet på Budor. Foto: Hilde Nyborg Fischer 31 Løiten Almenning I Årsmelding 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==