Løiten Almenning I Årsmelding 2023

jaktfelt den enkelte jeger har søkt. Denne trekningen blir bevitnet av representanter fra både LA og LJFF. Rådyrjakta har de siste årene blitt svært populær, og vi opplever at vi får mange flere søknader enn det vi har jaktretter. Fra ogmed 2023 innførte vi derfor at hvert jaktlagmåtte bestå av minimum 4 innenbygdsjegere, samt at bukkejakta kun er forbeholdt innenbygdsjegere. Det er rapportert felt 16 bukker i bukkejakta og 26 dyr i ordinær jakt, til sammen 42 dyr. De fordelte seg med 27 bukker, 3 geiter, 6 hannkillinger og 6 hunnkillinger. Dette er en bra oppgang i forhold til fjoråret, og viser at med gunstige vintre og lite predasjon fra rovvilt vil rådyrstammen fortsatt være høy. Annet vilt Rypa ble fredet i årets jakt da de fleste tellinger i SørNorge viste en svært lav rypebestand ved jaktstart. Av skogsfugl ble det rapportert felt 84 orrfugl og 56 storfugl, noe som er omtrent på samme forholdsvis lave nivå som året før. Antall harer somblemeldt felt var bare 13, et veldig lavt antall. I forhold til småviltbestanden, bortsett fra rådyr, er jakttrykket stort og kortsalget ble begrenset til salg av årskort og salg av noen dagskort fra 2. oktober og ut måneden. I småviltjakta og rådyrjakta ble det meldt om fangst i 172 av i alt 2 406 jaktdager. Figur 10: Småvilt felt i perioden 2020 - 2023. Figur 9: Felte rådyr 2013-2023 i Løiten Almenning (Hjorteviltregistret) Felte dyr Felte totalt Utvalgt småvilt felt 2020–2023 2020 2021 2022 2023 30 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 ÅRSMELDING

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==