Løiten Almenning I Årsmelding 2023

Rolf Kjellmo og Sverre Vidar Engen fra HHT, Løten krets restaurerer stallen ved Hølmyrkoia. Foto: Jan Johnsrud. Figur 8: Oversikt over felt elg de siste 10 år. Den nye bestandsplan bygger videre på forrige bestandsplan.Måleteråholdeelgbestandenpådetnivåviharhattde senere år, og som har vært en akseptabel balanse mellom jakt og beiteskader. Elgregionen ble tildelt en ramme på 300 elger pr. år også i denne femårsplanen og Løiten Almenning fikk ei ramme på 63 dyr i 2023, samme antall som vi har hatt de senere år. Okser med mer enn 6 tagger er fredet i den nye bestandsplan, i et forsøk på å få flere store okser. I jakta ble det delt ut 52 av 63 dyr. 47 dyr ble felt, noe somer det laveste antall felte dyr i allmenningen på sværtmange år. Mindre elg på en god del av jaktfeltene og snø alt i slutten av oktobergjorde sitt til at fellingsprosentenbareble 75%. I hele Elgregion Mjøsa - Glomma ble det felt 212 dyr av 300 tildelte dyr, dvs. en fellingsprosent på 71 prosent. Rådyr Både ordinær rådyrjakt og bukkejakt ble fra 2023 leid ut på 1-års avtaler. Søknader om jakt skjer via Inatur, før Løiten Almenning i samarbeid med LJFF går gjennom søk- nadene manuelt for å kontrollere om den enkelte jeger/ lag oppfyller de vedtatte kriteriene for å bli tilbudt jakt. Trekningen utføres deretter automatisk ut ifra hvilke Felt elg 2014–2023 Eldre okse 1 1 /2 års okse Eldre ku og 1 1 /2 års ku Kalv 29 Løiten Almenning I Årsmelding 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==