Løiten Almenning I Årsmelding 2023

JOB;U – sommerjobb for ungdom. Foto: Håvard Dufseth. Glommen Mjøsen Skog, som utførte 1 075 dekar ungskogpleie på høsten. Det ble utført avstandsregulering i en god del furubestand, som etter et lavere beitetrykk av elg har høy tetthet av furu. Med en fortsatt redusert elgbestand vil arealet med furuforyngelse som trenger avstands- regulering øke betraktelig i årene framover. Markberedning Det ble utført markberedning på 905 dekar. 530 dekar ble markberedt med det lassbærer- monterte markberedningsaggregatet Donaren, og 375 dekar ble hauglagt med gravemaskin. Kostnad totalt kr 482 400. Det ble utbetalt statstilskudd på tiltaket, som gir en kostnad på kr 373 pr. dekar etter tilskudd. Gjødsling Det ble ikke utført gjødsling i Løiten Almenning i 2023. Dette vil være et prioritert tiltak i 2024. Sporsletting – grøfterensk Det ble utført sporsletting etter drifter i 2022 til en kostnad av kr 17 400,-. Kostnad ca. kr 0,35,- pr. avvirket m3. Grøfterensk/suppleringsgrøfting ble utført på 7 950meter til en kostnadpå kr 109000,-. Tilskudd Løiten Almenning har mottatt offentlige tilskudd til investeringstiltak innen skogbruk på til sammen kr 1 424 159,-. Tiltak Tilskudd i kr Ombygg. veger/bruer 721 612,- Snuplasser 37 397,- Tettere planting 134 870,- Markberedning 144 720,- Ungskogpleie 385 560,- Totalt 1 424 159,- Tabell 8: Mottatt statstilskudd 2023 fordelt på formål Figur 7: Oversikt overmarkberedningmed gravemaskin og lassbærer År Gravemaskin Donaren Dekar Markberedning 27 Løiten Almenning I Årsmelding 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==