Løiten Almenning I Årsmelding 2023

Avvirkning Totalt er det solgt 42 100 m3 skogsvirke. Sortiment Volum Kjøpere Skurtømmer gran 12 991 m3 uten bark (u.b.) Glommen Mjøsen Skog/Moelven Skurtømmer furu 10 117 m³ u.b. Glommen Mjøsen Skog/Moelven Spesialtømmer 1 313 m³ u.b. Løten Bygdesag Massevirke gran 9 142 m³ u.b. Glommen Mjøsen Skog Massevirke furu 4 804 m³ u.b. Glommen Mjøsen Skog Ved 2 899 m³ med bark (m.b.) Diverse Biovirke 834 m³ m.b. Glommen Mjøsen Skog Sum salg 42 100 m³ Tabell 6: Salg av virke fra Løiten Almenning i 2023 Innmålt volum i 2023 er helt likt det vedtatte budsjettet, men det er levert mer sagtømmer enn budsjettert. Stigende priser på sagtømmer gjennom året førte til at en større del av avvirkningen ble dreid over på bestandmed høy andel av sagtømmer. Driftsmessig var det et utfordrende år i skogen. Det var en vinter med mye snø i høyden som førte til at drifter i lavereliggende områder ble prioritert. På våren gikk vi omtrent rett fra sen snøsmelting til skogbrannfare som vedvarte fram til fellesferien. Det ble en bløt sommer og høst i skogen. Nærmere jul ble det snø og kuldegrader og fine driftsforhold. Det ble foretatt sluttavvirkning på 1 561 dekar, herav: • Flatehogst 1 040 dekar • Frøtrestillingshogst 521 dekar Totalt ble det sluttavvirket 32 500 m3 (77 % av totalt kvantum). Dette gir et uttak på 21 m3 pr. dekar. Høye tømmerpriser førte til avvirkning av skog på lavere boniteter, med et lavere volum pr. dekar. Gjennomsnittlig driftspris sluttavvirkning var kr 124,- pr/m3. Gran Furu Sagtømmer 54 % 67 % Massevirke 46 % 21 % Spesialtømmer (laft) 0 % 12 % Tabell 7: Fordeling av sluttavvirkning på sortiment Tynninger Det er tatt ut 9 600 m³ i tynninger, noe som utgjør 23 % av totalt kvantum. Tynningen er utført på 1 935 daa i hogstklasse 3 og 4, noe som gir et uttak på 5 m3/daa. Gjennomsnittlig driftspriser på tynninger kr 217,- pr. m³. Foto: Håvard Dufseth. 25 Løiten Almenning I Årsmelding 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==