Løiten Almenning I Årsmelding 2023

Representasjon i selskaper, utvalg og foreninger Budor AS Hele styret i Løiten Almenning utgjør styret i Budor AS. Allmenningsbestyrer er daglig leder i Budor AS Klevfos AS Hele styret i Løiten Almenning utgjør styret i Klevfos AS Hedalm Holding AS Endre Jørgensen, styreleder Hedalm Eiendom AS Endre Jørgensen, styreleder LA Pukk AS Tore Sætren og Endre Jørgensen, styremedlemmer frem til mars 2023 Kildetunet AS Endre Jørgensen og Johan Fischer, styremedlemmer Beiteutvalg Jo Inge Mellum Gylstrøm og Mikael Syver Hjelseng Løtenløyper Arne Erik Myhre fram til 31.10.23. Jon Slettetveit fra samme dato, styreleder. Elgregion Mjøsa-Glomma Arne Erik Myhre fram til 21.3.23. Håvard Dufseth fra samme dato, nestleder. Norsk Skogmuseums råd Arne Erik Myhre, rådsmedlem Bruksrett Vedutgangen av 2023 var det 578 eiendommermedbruksrett i Løiten Almenning. I tillegg var det to eiendommer med husbehovsrett på Solberg Skog. Totale bruksrett- ytelser i 2023 ble på kr 8 093 074,-, én million mindre enn i 2022. Styret har i 2023 vedtatt nye regler for bruksrettytelser og tilskudd gjeldende fra 01.01.2024. Reglene står bakerst i årsmeldingen og på allmenningens nettsider. Formål bygge- og rivesøknader Antall i 2023 Antall i 2022 Antall i 2021 Antall i 2020 Antall i 2019 Nybygg/tilbygg/restaurering driftsbygning/uthus 25 16 36 20 32 Gjødselkummer/plansiloer 2 2 1 1 0 Nybygg våningshus 1 0 0 0 1 Tilbygg/restaurering våningshus 17 20 27 17 15 Riving av bygninger 0 3 1 0 0 Sum 45 41 65 38 48 Tabell 3: Antall bruksrettsaker siste fem år fordelt på formål Bruksrettytelser og tilskudd 2023 2022 2021 2020 2019 Nybygg driftsbygning 1 178 1 751 1 726 1 215 736 Nybygg våningshus 60 49 177 74 162 Trelast behandlet 632 887 697 610 710 Trelast ubehandlet 1 007 1 997 1 072 1 224 1 185 Isolasjon 274 228 175 226 180 Armert betong og stålkonstruksjoner 697 451 364 650 442 Taktekking 309 199 318 423 414 Porter 9 114 54 29 63 Grøftemateriell 1 765 939 852 1 369 386 Gjerder 143 179 231 355 215 Flis 1 237 979 738 956 1 259 Vedgodtgjørelse 189 187 62 49 60 Vinduer og isolerte ytterdører 410 461 363 94 Andre tilskudd 193 744 848 334 257 Tilbakebetaling av bruksrett -10 -115 -20 - -8 Totale ytelser 8 093 9 050 7 657 7 608 6 061 Tabell 4: Årlige utbetalinger av bruksrettytelser siste fem år fordelt på formål. Hele tusen kroner. 23 Løiten Almenning I Årsmelding 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==