Løiten Almenning I Årsmelding 2023

Eiendommen og organisasjonen Forvaltningen av Løiten Almenning er regulert i «Lov om bygdeallmenninger», og bruksregler for Løiten Almenning godkjent av Landbruks- og matdepartementet i 2019. Loven og bruksreglene er rammene for allmennings- styrets strategi og løpende arbeid. Om eiendommen: Totalt areal 220 802 daa Produktivt skogareal 154 140 daa Total kubikkmasse 1 999 229 m3 Produksjonsevne 63 251 m3 Tilvekst 70 341 m³ Areal med nøkkelbiotoper 1 502 daa Reservater 18 825 daa Totalt antall feste- og leieavtaler 1 374 stk. Antall bruksberettigede 578 stk. Tabell 2: Hovedtall for Løiten Almenning. Overordnet målsetting: Vi skal være ledende innen miljøvennlige løsninger og drift, og tilrettelegge for gode opplevelser. Dette skal øke vår kapital som primært skal investeres i egen virksomhet. Styret Styret velges iht. bestemmelsene i allmenningsloven av og blant de bruksberettigede. Funksjonstida for styrets medlemmer er fire år. Styret har etter valget den 18. mars 2022 bestått av: Tore Sætren Styreleder Rolf Erik Thorkildsen Nestleder Henny Kildahl Styremedlem Jo Inge Mellum Gylstrøm Styremedlem Mikael Syver Hjelseng Styremedlem Terje Nilssen Styremedlem, ansattvalgt Personal Jon Slettetveit ble ansatt som driftsleder på Budor, og startet i jobben 1. august. Jon kom fra stilling som teknisk sjef ved Moelven Våler AS. Før det var han vedlikeholdsleder samme sted. Jon har fagbrev som industrimekaniker, og har ca. ti års erfaring som mekaniker i oljeindustrien. I tillegg har han studier fra BI innen prosjekt- og personalledelse. Jon har som driftsleder ansvaret for drift og utvikling av skitrekket, caravanplassen, bygninger, maskiner, ute- områder og alt som tilhører Budor sin daglige drift. Han er ivrig skiløper og er også vår løypeansvarlige. Vi er svært fornøyde med å ha fått Jon med oss på laget. Ola Bolstad ble pensjonist 31. august etter å ha arbeidet på og med Budor siden høsten 2010. Fram til 2017 var han ansatt i Budor Sport & Fritid, deretter i Løiten Almenning. Ola ble i løpet av disse åra av mange sett på som “mr. Budor”, synlig og kontaktperson for de som lurte på om snøen på Budor hadde falt, forsvunnet, eller omhan hadde funnet gjenglemt utstyr. Ola har gjort en stor jobb med utvikling av bakken og lekeområdet, og har vært en aktiv bidragsyter til arrangementer i vinterferier og påsker. Vi har vært heldige som har kunnet nyte godt av et jamenneske som Ola gjennom 13 år. Han har kjørt utallige turer tur/retur Budor - Åmotfors i disse åra, og vi ønsker han det aller beste for pensjonisttilværelsen. Avslutning for Ola, som gikk inn i pensjonistene rekker i 2023. Foto: Hilde Nyborg Fischer 22 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 ÅRSMELDING

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==