Løiten Almenning I Årsmelding 2023

Note 9 – Skatt Morselskap Konsern 2023 2022 2023 2022 Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt årets resultat og formue 404 926 404 926 For lite/mye avsatt tidligere år - - - - Endring i utsatt skatt 1 543 746 653 300 Sum skattekostnad 1 947 1 672 1 057 1 226 Betalbar skatt i balansen: Betalbar skatt på årets resultat 404 926 404 926 For lite avsatt skatt 2018-2020 201 200 201 200 Sum betalbar skatt i balansen 604 1 126 604 1 126 Beregning av årets skattepliktige resultat: Resultat før skattekostnad 995 1 376 -2 085 -279 Permanente forskjeller -660 1 667 -1 625 1 295 Endring i midlertidige forskjeller 126 180 -765 752 Anvendt fremførbart underskudd - - - - Overført til fremførbart underskudd - - - - Årets skattepliktige resultat 460 3 220 -4 474 1 768 Oversikt over midlertidige forskjeller: Fordringer - - - -934 Varer - - - - Anleggsmidler -5 568 -5 189 -5 465 -5 144 Gevinst-og tapskonto 504 630 908 1 135 Andre forskjeller - - - - Sum midlertidige forskjeller -5 064 -4 559 -4 557 -4 943 Aksjer og andre finaniselle instrumenter 32 678 25 158 32 678 25 158 Underskudd til fremføring - - -6 392 -1 455 Grunnlag for utsatt skatt 27 614 20 599 21 729 18 760 22% utsatt skatt 6 075 4 532 4 780 4 127 KOLUMNETITTEL 18 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 N TER TIL REGNSKAPET 2023 (tall i hele tusen)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==