Løiten Almenning I Årsmelding 2023

Note 10 – Egenkapital Morselskap Annen egenkapital Eiendomsfond Skogfond Sum Egenkapital pr 1.1.23 134 305 14 926 1 916 151 147 Overført skogfond -93 93 - Overført eiendomsfond -752 752 - Kjøpt allmenningsgrunn -188 -188 Årets resultat 14 396 14 396 Bruksrettsytelser -8 093 -8 093 Egenkapital pr 31.12.23 139 763 15 490 2 009 157 263 Konsern Innskutt egenkapital Annen egenkapital Eiendomsfond Skogfond Sum Egenkapital pr 1.1.23 13 825 120 480 14 926 1916 151 147 Overført skogfond -93 93 - Overført eiendomsfond -752 752 - Kjøpt allmenningsgrunn -188 -188 Årets resultat 14 396 14 396 Bruksrettytelser -8 093 -8 093 Egenkapital pr 31.12.23 13 825 125 939 15 490 2 009 157 263 Note 11 – Varer Morselskap Konsern 2023 2022 2023 2022 Opparbeidede hytteområder / næringsområder 24 510 31 941 51 968 60 473 Note 12 – Bankinnskudd Morselskap Konsern 2023 2022 2023 2022 Bundne skattetrekksmidler utgjør: 550 550 578 622 Skyldig skattetrekk pr 31.12 utgjør: 615 429 643 501 Note 13 – Eierforhold Allmenningen hadde pr 31.12.2023 578 bruksberettigede KOLUMNETITTEL 19 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 N TER TIL REGNSKAPET 2023 (tall i hele tusen)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==