Løiten Almenning I Årsmelding 2023

Note 5 – Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Konsern Immatrielle eiendeler Anleggsmidler Driftsplaner Maskiner, anlegg og driftsløsøre Tomter og bygninger Sum Anskaffelseskost 01.01.23 340 5 754 35 959 41 713 + Tilgang kjøpte anleggsmidler - 1 878 9 289 11 167 - Avgang i året - - 688 688 = Anskaffelseskost 31.12.23 340 7 632 44 560 52 192 Akkumulerte avskrivninger 31.12.23 340 4 432 8 464 12 896 + Akkumulerte nedskrivninger 31.12.23 - - 236 236 = Av- og nedskrivninger pr 31.12.23 340 4 432 8 700 13 132 = Bokført verdi 31.12.23 - 3 200 35 860 39 060 Levetid 7år 3-14 år 15-20år Årets ordinære avskrivninger 56 709 1 194 1 959 Årets nedskrivninger 236 236 Morselskap Driftsplaner Maskiner, anlegg Tomter og bygninger Sum Anskaffelseskost 01.01.23 340 5 754 29 119 35 213 + Tilgang kjøpte anleggsmidler - 1 500 2 849 4 349 - Avgang i året - - 688 688 = Anskaffelseskost 31.12.23 340 7 254 31 280 38 874 Akkumulerte avskrivninger 31.12.23 340 4 415 5 863 10618 + Akkumulerte nedskrivninger 31.12.23 - - 236 236 = Av- og nedskrivninger pr 31.12.23 340 4 415 6 099 10 854 = Bokført verdi 31.12.23 0 2 839 25 181 28 020 Årets ordinære avskrivninger 56 691 1 038 1 785 Årets nedskrivninger - - 236 236 Datterselskapet Budor AS har anlegg under utførelse som knytter seg til bygging av hytter for utleie. Anlegg under utførelse pr 31.12.23 utgjør kr 7 353 som er anskaffet i 2023. KOLUMNETITTEL 16 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 N TER TIL REGNSKAPET 2023 (tall i hele tusen)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==