Løiten Almenning I Årsmelding 2023

Note 4 – Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Lønnskostnader Morselskap Konsern 2023 2022 2023 2022 Lønninger 10 542 10 247 11 111 10 687 Arbeidsgiveravgift 1 620 1 602 1 709 1 696 Pensjonskostnader 925 894 925 894 Andre ytelser 790 555 850 615 Sum 13 877 13 298 14 595 13 892 Gjennomsnittlig antall årsverk 14 14,3 14,5 14,8 Ytelser til ledende personer Morselskap Konsern Allmenningsbestyrer Styret Daglig leder Styret Lønn 653 1 202 Pensjonskostnader 141 141 Annen godtgjørelse 62 619 125 643 Sum 856 619 1 468 643 Allmenningsbestyrer er 50% ansatt i Løiten Almenning og 50% i datterselskapet Budor AS Pensjonsforpliktelser Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Morselskap Konsern 2023 2022 2023 2022 Årets premie til kollektiv pensjonsordning 876 924 876 924 Herav dekket av premiefond - - - - Inntrukket fra medlemmer -231 -184 -231 -184 Kostnadsført premie 645 687 645 687 Revisor Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: Morselskap Konsern Lovpålagt revisjon 123 179 Utarbeidelse av årsregnskap, konsernregnskap og skattemelding 103 129 Annen bistand 155 166 Sum revisjonshonorar 381 474 KOLUMNETITTEL 15 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 N TER TIL REGNSKAPET 2023 (tall i hele tusen)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==