Løiten Almenning I Årsmelding 2023

Note 3 – Skogavgiftskonto Morselskap Konsern 2023 2022 2023 2022 Statsbidrag skogkultur/veger 1 424 1 286 1 424 1 286 Renter skogkulturfond 115 65 115 65 Sum tilførsel 1 539 1 351 1 539 1 351 Grøfting og sporsletting 126 77 126 77 Planting 704 786 704 786 Gjødsling - - - - Ungskogpleie/forhåndsrydding 1 330 1 279 1 330 1 279 Markberedning 482 305 482 305 Skogsbilveger 4 768 4 442 4 768 4 442 Sum forbruk 7 410 6 889 7 410 6 889 Årets tilførsel 1 539 1 351 1 539 1 351 Årets forbruk 7 410 6 889 7 410 6 889 Årets endring belastet drift -5 871 -5 538 -5 871 -5 538 14 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 NOTER TIL REGNSKAPET 2023 (tall i hele tusen)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==