Løiten Almenning I Årsmelding 2023

Note 1 – Salgsinntekter og andre inntekter Konsernet driver med salg av tømmer, utvikling og utbygging av fritidseiendom Tømmersalget i morselskapet og konsernselskapet for 2023 var på kr 28 335 og for 2022 kr 25 359. Alle konsernselskapene har forretningskontor i Løten kommune Andre inntekter Morselskap Konsern 2023 2022 2023 2022 Alpinanlegg 5 857 5 058 5 857 5 058 Vegavgifter 7 483 7 361 7 483 7 361 Festeavgift 8 173 7 671 5 529 7 671 Innfestingsavgifter - 18 687 - - Service og kabel-tv - 1 878 - 1 878 Booking og caravan Budor 2 566 2 790 2 566 2 790 Leieinntekter 1 580 1 547 1 580 1 547 Jakt 1 152 1 166 1 152 1 166 Grus (tonnavgift) 675 925 675 925 Kontortjenester 888 1 349 888 1 349 Erstatninger og tilskudd 1 429 1 286 1 429 1 286 Salg annet 3 734 4 706 3 752 3 910 Salg av driftsmidler og eiendommer 253 1 885 253 1 885 Sum andre inntekter 33 790 56 309 31 164 36 826 Note 2 – Fordring, lån og transaksjoner med nærstående Morselskap Konsern 2023 2022 2023 2022 Fordringer Lån til foretak i samme konsern - - - - Kundefordringer konsern 5 905 12 234 5 905 12 234 Sum 5 905 12 234 5 905 12 234 Langsiktig lån tilknyttet selskap Lån til Hedalm Holding AS - 12 583 - 12 583 Lån til LA Pukk AS - - - 5 888 Sum - 12 583 - 18 471 Gjeld Annen kortsiktig gjeld konsern - - - - Sum - - - - Transaksjoner med nærstående Salg til datterselskap 2 644 19 499 2 644 19 499 Salg til tilknyttet selskap - - - - Renteinntekt lån nærstånede - 186 - 186 Renteinntekt lån tilknyttet selskap - - - 330 13 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 NOTER TIL REGNSKAPET 2023 (tall i hele tusen)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==