Løiten Almenning I Årsmelding 2023

utføres en uspesifisert avsetning for å dekke forventet tap på krav. Pensjonsforpliktelser Allmenningens pensjonsforpliktelser overfor nåværende ansatte er dekket ved en kollektiv innskuddsbasert pensjonsordning. Årets innbetalte pensjonspremie og inn- betaling til pensjonspremiefond er kostnadsført i resultat- regnskapet. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den in- direkte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Rast ved Fura. Foto: Andreas Kokkvoll. 12 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 NOTER TIL REGNSKAPET 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==