Klimarapport 2021-2030

støtteordninger for forebyggende tiltak er nødvendig for å hindre tap av matjord og minske utslipp til klima og miljø. NY TEKNOLOGI Jordbruket er svært værutsatt, og et endret klima vil gi et mer uforutsigbart og ekstremt værsystem. Sesongvarslene i Climate Futures kan bidra til å tilpasse jordbruket et endret værsystem ved å fortelle om forventet temperatur, nedbør og vind. Senteret samarbeider med aktører i jordbruket for å tilpasse variablene til å lage et enda mer praktisk varsel. Et sesongvarsel for tempe- ratur er et langtidsvarsel som gjelder fra 0 dager til 5 måneder fram i tid som ser på hvordan temperaturen utvikler seg. Varselet skal kunne si noe om sannsynlig- heten for at en sesong blir kaldere eller varmere enn normalt og om det blir tørrere eller våtere enn normalt. Et pilotprosjekt arbeider også med å utvikle et varsel som skal kunne si noe om hvor lenge det er til den første frosten kommer på høsten og hvor sannsynlig det er at den kommer tidligere eller senere enn den pleier. Graminor er et forskningsbasert selskap som jobber for å utvikle plantesorter for norske vekstforhold og for å sikre en fremtidig klimatilpasset matproduksjon. Et langsiktige mål er å utvikle sorter med høy og stabil produksjon, med god resistens mot plantesykdommer, samtidig som de også tar hensyn til forventede klima- endringer. Som vil kunne gi redusert bruk av plante- vernmidler, lavere klimagassutslipp og økt CO2-binding i jord og planter. NØKKELAKTØRER I LANDBRUKSNÆRINGEN Alle aktører i landbruket har ansvar for at jordbruket tilpasser seg endringer knyttet til klima. Kilder Miljødirektoratet (2020) Klimakur 2030: Tiltak og virkemidler mot 2030. Stortingsmelding nr. 13 (2020 – 2021) Klimaplan for 2021-2030. Stortingsmelding nr. 26 (2022–2023) Klima i endring – sammen for et klimarobust samfunn. Landbruk og klimaendringer (2016) Rapport fra arbeidsgruppe avgitt 19. Februar 2016. NOU (2018) 17 Klimarisiko og norsk økonomi, Regjeringen. NIBIO (2015) Veileder for miljø- og klimatiltak i landbruket. Landbrukets klimaplan 2021 – 2030 59

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==