Klimarapport 2021-2030

Elektrifisering kan gi utslippskutt, både ved å ta i bruk elektriske eller hybride varianter av traktorer, men også ved å erstatte bruk av traktor til formål som andre maskiner kan håndtere. Per i dag har det kommet flere elektriske alternativer for traktoren på markedet i det lettere segmentet, og det finnes i dag også flere leveran- dører av elektriske minilastere, som primært benyttes til fôring. Dersom den elektriske traktoren lades av kortreist energi, slik som solkraft, vindkraft og vann- kraft vil klimaavtrykket bli svært lavt. De første biogassdrevne traktorene ble tatt i bruk i Norge i 2023. Traktorene er produsert av selskapet New Holland, og er drevet på komprimert biogass (CBG). De planlegger å lansere en tilsvarende modell med flytende biogass (LBG) i begynnelsen av 2025. Også andre leverandører ser på alternative energi- bærere for enkeltmodeller. Fremdeles er dette på et stadium som ikke gir det nødvendige volumet og utvalget for å bidra til en utskifting av den norske traktorparken. Landbruksmaskiner har stor spennvidde i bruken. Under våronn og innhøsting brukes maskiner gjerne kontinuerlig i lange økter, noe som stiller store krav til energitetthet og egenvekt for energibæreren. Fôrings- arbeid og logistikkoperasjoner på gårdstunet, består derimot av mye tomgangskjøring og lavt effektuttak. Dette er oppgaver som kan løses ved for eksempel å ta i bruk elektrifiserte anlegg til oppgaver som fôring. Utskiftingstakten av traktorer på gjennomsnittlige gårdsbruk er langsom, og NLR anslår at hovedtraktoren på et gjennomsnittsbruk skiftes ut om lag hvert 18. år. Økt innslag av elektrifisering vil føre til at flere arbeids- oppgaver som i dag utføres av traktorer blir erstattet av andre maskiner, roboter og droner i fremtiden. Dette er mest aktuelt for de arbeids- og kapitalintensive produksjonene, som frukt og grønt. Her er det også mindre behov for trekkraft. Eksempler på dette er radrenserutstyr, plukkeroboter, skjære- og plukkeplatt- former og utstyr for presisjonssprøyting og -gjødsling. I noen tilfeller vil slikt utstyr også kunne håndtere et 36 Landbrukets klimaplan 2021 – 2030

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==