Klimarapport 2021-2030

Klimagassutslipp fra jordbrukets maskinpark stammer i all hovedsak fra bruk av traktoren. “Klimakur 2030” legger til grunn at 155 671 registrerte traktorer i jord- bruket står for om lag 90 prosent av de totale utslippene fra næringens maskinpark. Forsøk viser at dagens maskinpark i jordbruket kan ta i bruk 100 prosent biodrivstoff uten driftsmessige eller tekniske konsekvenser, forutsatt at biodrivstoffet er av høy kvalitet. En overgang til 100 prosent biodrivstoff er den mest tilgjengelige løsningen for store utslippskutt fra landbrukets maskinpark fram mot 2030. OPPSUMMERT: FOSSILFRI MASKINPARK Mål om klimagassreduksjon: 600 000-1 470 000 tonn CO2-ekv. Hovedtiltak under satsingsområdet: • Biodrivstoff i eksisterende maskinpark • Omstille maskinparken til elektrisitet, biogass og hydrogen, etter hvert som den gamle naturlig fases ut • Automatisering og robotisering • Bruk av mindre energikrevende mekaniseringslinjer • Bedre økonomisk utnyttelse av drivstoffet Blir tiltaket fanget opp i dagens klimagassregnskap? Ja. Biogass krediteres dersom den erstatter fossile energikilder, for eksempel i landbruksmaskiner eller brukes til fossilfri oppvarming i jordbruket. Kostnad for bonden: Behov for nye investeringer i maskinpark ved andre energikilder enn diesel. Betydelig økning i løpende kostnader ved innfasing av biodrivstoff. Investeringsbehov ved overgang til mindre energikrevende mekaniseringslinjer. Virkemidler: Eksisterende virkemidler må styrkes for økt elektrifisering. Økt bruk av biodrivstoff må følges opp med kostnadskompensasjon. Stimulering av tiltak som bidrar til mindre energibruk. Ambisiøs Moderat Tonn CO2-ekvivalenter 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 Økt innfasing EL Biodrivstoff Landbrukets klimaplan 2021 – 2030 35

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==