Klimarapport 2021-2030

nitrogeninnholdet ved hjelp av luft og strøm. Dette stopper ammoniakktap fra gjødsla, nitrogenet resirku- leres lokalt og sikrer at bonden blir selvforsynt med nitrogengjødsel. Plasmabehandlingen eliminerer 100 prosent av metanutslippet i gjødsla (Dörsch og Nyvold, NMBU 2023). En stor del av energiforbruket kan gjenvinnes som varme. Maskiner er tilgjengelig for det norske markedet. NØKKELAKTØRER I LANDBRUKSNÆRINGEN Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgiving, landbruksmaskinbransjen, NIBIO Kilder NIBIO (2020) Drenering og klimagassutslipp: Virkning av drenering på klimagassutslipp, arealomfang og tiltaksanalyse, rapport M-1659. Miljødirektoratet (2020) Klimakur 2030: Tiltak og virkemidler mot 2030. NIBIO – Bondelagsrapport des 23. NLR (2019) Omfanget av, og erfaringa med, presisjonslandbruk i Noreg (På oppdrag for Styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen). Wiik et. Al (2022) Faste kjørespor i eng. Bardalen et.al (2018). Utslippsreduksjoner i norsk jordbruk. Kunnskapsstatus og tiltaksmuligheter. NIBIO rapport 149. Dörsch og Nyvold (2023) Complete elimination of methane formation in stored livestock manure using plasma technology, NMBU. Miljødirektoratet (2023) Klimatiltak i Norge mot 2030: Oppdatert kunnskapsgrunnlag om utslippsreduksjonspotensial, barrierer og mulige virkemidler, rapport M-2539. Landbrukets klimaplan 2021 – 2030 33

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==