Klimarapport 2021-2030

for bonden. Mange tiltak krever et kunnskapsløft og en bevisstgjøring som forutsetter økt bruk av rådgiving. Det synes også å være behov for mer rådgiving for å utnytte presisjonsutstyret til fulle, ikke minst i grenselandet mellom agronomi og teknologi. Dette er et område hvor det ikke har vært tradisjon for bøndene å kjøpe rådgivingstjenester. Tilskudd til drenering er det viktigste virkemiddelet for innfasing av tiltaket, men dagens innretning gjør at det ikke er utløsende i mange områder av landet. Tilskuddet ble økt fra 2500 til 4000 kr/dekar i jordbruksoppgjøret våren 2023. Imidlertid er det store forskjeller i drenerings- kostnader. I enkelte områder dekker nå tilskuddet en svært høy andel av dreneringskostnaden. Kostnaden for drenering av engarealer i vest ligger ofte mellom 10 000 og 30 000 kroner. I mange områder av landet er det betydelig mer kostbart å drenere areal enn andre, og tilskuddet til drenering er ofte ikke nok til å få lønnsomhet i tiltaket. Dette sammenfaller ofte med områder med høye arealtilskudd, som samtidig virker motsatt, med å bidra til en ekstensivering i driften av disse arealene. Det må utvikles metoder for å fange opp drenering i det offisielle utslippsregnskapet. Både støtte til drenering og til flere gjødselmetoder tildeles gjennom ordninger i jordbruksforhandlingene. Forslag til revisjon av Gjødselvareforskriften kommer på høring i 2024. Dersom det kommer skjerpede krav, som for eksempel kortere tidsvindu for spredning av husdyrgjødsel, krav om dekke over gjødsellager, økt lager kapasitet og økt krav til spredeareal, vil dette kunne få store konsekvenser for den enkelte husdyrprodusent og medføre økte kostnader og behov for investeringer. God agronomi og miljøtiltak blir viktige faktorer fremover. Kalking, optimal gjødselbruk- og jordarbeiding er alle faktorer som spiller inn for å øke produksjon på en bærekraftig måte samtidig som klimaavtrykket reduseres. For å stimulere til dette kan en høyere andel av tilskuddene til bonden gå til klima- og miljøtiltak. NY TEKNOLOGI Plasmabehandling av husdyrgjødsel er en ny teknologi utviklet av det norske selskapet N2 Applied, Gjødsla går gjennom en maskin lokalt på gården som dobler 32 Landbrukets klimaplan 2021 – 2030

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==