Klimarapport 2021-2030

BARRIERER OG NØDVENDIGE RAMMEVILKÅR Et ensidig fokus på egenskaper i avlsmålet som reduserer klimagassutslipp vil kunne gå på bekostning av andre egenskaper. I tillegg kan det påvirke andre mål i norsk landbruk, som god arealutnyttelse og økt norskandel i fôret. Bærekraftig avlsarbeid på norske husdyr er svært kapitalkrevende i form av investeringer, forskning og utvikling og arbeidet forutsetter støtte over jordbruksforhandlingene. Nasjonal dyrehelsestrategi (2020-25) ble etablert i forbindelse med innføring av nytt dyrehelseregel- verk fra EU i norsk rett. Dyrehelsestrategien sikrer et nasjonalt ambisjonsnivå for dyrehelse utover EUs liste over smittsomme dyresykdommer. For å bevare den gode helsa er det nødvendig å opprettholde ambisjonsnivået. Støtteordninger, for eksempel til omlegging til SPF, vil kunne virke motiverende og øke gjennomføringstakten. NY TEKNOLOGI Landbrukssamvirket Geno forsker på avlsegenskaper tilknyttet et lavere metanutslipp fra den norske kurasen NRF, og er i gang med den første storskalamåling av metanavtrykk på storfe. Disse dataene kobles så med all annen data på dyrene, inkludert genotyping, for å se om det er mulig med en avlsmessig fremgang for egenskapene som påvirker metanutslippet fra kua. Prosjektet er et av flere i verdenssammenheng og vil gi økt konkurransekraft til norsk landbruk og eksport av norsk avlsmateriale. NSG har tatt i bruk teknologi som Metanmåleren samt genomisk seleksjon som bidrar til ytterligere reduksjon av metanutslipp, som kommer i tillegg til det tradisjonelle avlsarbeidet. Tilsvarende jobbes det med et pilotptosjekt på TYRs teststasjon der det måles metanutslipp ved grovfôropptak. Dette er unikt, og målet er å på sikt å beregne arvbarhet, og avle videre på egenskapen. NØKKELAKTØRER I LANDBRUKSNÆRINGEN Geno, TYR, Norsk Sau og Geit, Norsvin og Animalia gjennom Helsetjenestene Kilder Bonesmo, Helge, and Eli Gjerlaug Enger (2021). The effects of progress in genetics and management on intensities of greenhouse gas emissions from Norwegian pork production. Livestock Science 254 (2021): 104746. 20 Landbrukets klimaplan 2021 – 2030

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==