Klimaarbeid i landbruket

29 • Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midlene) IBU-midlene er det viktigste økonomiske virkemiddelet til Landbruks- og matdepartementet for å nå målet om næringsutvikling i - og i tilknytting til landbruket. Midlene inkluderer tilskudd til gjødsellager og toppdekke til gjødsellager. Enova Enovas verktøykasse omfatter støtte til etablering av industriell biogassproduksjon basert på husdyrgjødsel, som er relevant for klimaarbeidet i landbruket. 6.2 Oversikt over støtteordninger rettet mot kommunen Regionale klima- og miljøtiltak Midlene blir lyst ut av Statsforvalteren og skal bidra til å nå landbrukspolitikkens målsettinger innenfor klima og miljø. Målet med midlene er blant annet at produksjon av mat skal foregå med god ressursbruk og minst mulig klimagassutslipp og øke landbrukets miljøbidrag, som binding av karbon og produksjon av biogass. Regionale utviklingsmidler I jordbruksoppgjøret blir det satt av midler til regional tilrettelegging (RT) og rekrutterings- og kompetansetiltak (RK). Tilskuddsordningene skal legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving, med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket. Begge ordninger forvaltes etter ”Forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket”. Vurderingskriteriene er basert på forskrift og de regionale føringene fra partnerskap landbruk i Handlingsplan for landbruket i ditt fylke. Nasjonale tilretteleggingsmidler i landbruket (NT) Midlene skal gå til nasjonale tilretteleggingstiltak innen næringsutvikling og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket. Landbruksdirektoratet administrerer tilskuddsordningen og fatter vedtak om Søknadsportal for KNF kan finnes via: www.regionalforvaltning.no Søknadskjema for RK-midler finnes her: www.regionalforvaltning.no Søknadskjema for RT-midler finnes her: www.regionalforvaltning.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==