Klimaarbeid i landbruket

15 sin rolle som innkjøper til å velge et klimavennlig produkt, lokalt og kortreist produkt og bidra til å bygge opp et marked for et produkt. Jordbrukspolitikken er først og fremst nasjonal og forvaltingen er til dels kommunal, men fylkeskommunene har også en rolle gjennom næringspolitikken. Det kan utarbeides en egen temaplan for landbruk på fylkesnivå, eller temaet blir tatt inn i andre regionale planer. Fokuset er gjerne på næringsutvikling, reduserte utslipp og økt karbonopptak i jord og skog, hvor fylkeskommunens rolle er å legge til rette for god landbrukspraksis gjennom samordning og tilrettelegging. 4.5 Videregående skoler Fylkeskommunen er eier av videregående skoler, og har blant dem ansvar for naturbruksskoler. Fylkeskommunen har derfor ansvar for at det legges til rette for god opplæring av framtidas agronomer, og at klimaarbeid på gårdsnivå følges opp. Naturbruksskoler kan også benyttes til forskning- og utviklingsformål ved å ta i bruk skolene som testarenaer for ny teknologi. Landbrukets klimaplan viser hvordan et samlet jordbruk gjennom åtte satsingsområder skal nå målet om å kutte klimagassutslipp og øke opptaket av karbon i jord fra 2021 til 2030. Planen er utarbeidet som en oppskrift på hvordan jordbruket skal nå sine forpliktelser om å kutte 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2030. Tiltakene som foreslås i denne veilederen er i tråd med kunnskapen og intensjonene fra klimaplanen, og er delt inn etter de samme åtte satsningsområdene.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==