Klimaarbeid i landbruket

10 Kommuner skal innarbeide tiltak og virkemidler som kan redusere utslipp av klimagasser i sin overordnede planlegging. Dette gjelder for eksempel kommunebudsjettet, kommuneplanen og egne handlingsplaner. Kommunens klimaplaner bør blant annet: • omfatte mål for utslippsreduksjoner, effektiv energibruk, innkjøpsrutiner og miljøvennlig energiomlegging. • inkludere tiltak og virkemidler for reduksjon av klimagassutslipp, mer effektiv energibruk, klimavennlige innkjøp basert på egne ressurser og miljøvennlig energiomlegging. • ha en tydelig ansvarsfordeling for oppfølging av energi- og klimaplaner. Flere av kommunens planer kan være relevante for klimaarbeidet og dermed for klimatiltak på gårdsnivå. Det gjelder spesielt kommunebudsjettet, kommuneplanen, kommunale temaplaner, som klima- og energiplaner og landbruksplaner og klimabudsjett. 3. Klimaarbeid i kommunen

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==