Løiten Almenning I Årsmelding 2023

Produksjonsevne jordbruksareal: Fulldyrket jord 700 FE/daa Overflatedyrket jord 500 FE/daa Innmarksbeite 250FE/daa Vekstforholdene i Løten med både flatbygd og skogbygd er ulike. Tabellen vil derfor bli brukt veiledende. Tabell for vurdering av produksjonsgrunnlag for husdyrhold Dyreslag Arealkrav per dyreenhet på egetbruk, daa Antall dyr per daa Hest 4,2 0,24 Mjølkeku inkl. oppdrett 5,7 0,18 Ammeku alle raser 4,2 0,24 Ammeku uten oppdrett 2,1 0,47 Kjøttprod. okse 280 kg 2,6 0,39 Vinterforet sau, inkl. lam 0,5 2,00 Purker 23 smågris/år * 2,0 0,50 Kombinert produksjon * 6,0 0,17 Slaktegris, antall per år * 0,2 5,30 Eggproduksjon 0,032 32,0 Slaktekylling/dyreplasser (7x2,2) 0,0135 74,7 Oppdrett for rugeegg 0,032 32,0 Kalkun, slakt 0,038 26,7 Kilde: Handbok for driftsplanlegging 2010/11, NILF * Kilde: Norsvin Eksempel på beregninger: Eksempel 1, Ammeku Fulldyrket jord 80 daa x (700/700) = 80 daa Innmarksbeite 30 daa x (250/700) = 11 daa Produksjonsgrunnlag: 91 daa Iflg. Tabellen gir denne eiendommens jordvei grunnlag for bruksrett til nybygg for 91 x 0,24 ammekyr/daa = 22 ammekyr. Eksempel 2, Sau Fulldyrket jord 40 daa x (700/700) = 40 daa Innmarksbeite 10 daa x (250/700) = 4 daa Produksjonsgrunnlag: 44 daa Iflg. Tabellen gir denne eiendommens jordvei grunnlag for bruksrett til nybygg for 44 daa x 2 vfs/daa = 88 vfs. Eksempel 3, slaktegris Fulldyrket jord 300 daa Iflg. Tabellen gir denne eiendommens jordvei grunnlag for bruksrett til nybygg for 300 daa x 5,3 slaktegriser/daa = 1 590 slaktegris. 46 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 BRUKSRETTYTELSER

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==