Løiten Almenning I Årsmelding 2023

Annet Produkt Prosentsats Kr pr. m3 Kr pr. m2 Rør til grøfter, inklusive deler (for dimensjoner over 400 mm kreves søknad til styret) 1) 75 Rør til grøfting med filter 1) 60 Drenskummer, inklusive kjerneboring 75 Flis til grøfting og til strø 75 Pukk til grøfting og hydrotekniske anlegg 30 Gjødselkum/-lager 90 Overbygg på gjødselkummer 30 Siloseksjoner i metall og glassfiber for kraftfór eller korntørke 300 Kjørbart tørkegulv (stålplater) 30 Vinduer i driftsbygning og bolig ved kun skifte av vinduer 25 Trematerialer annet 2) 60 Potet- og grønnsakkasser i trematerialer 30 Gjerdemateriell 3) i treverk, vanlig netting og galvanisert tråd mot utmark og inngjerding av dyr på beite, samt metallgrinder til samlekveer. 60 Utvendige plattinger 4) av asfalt eller belegningsstein (for betong se egen sats pr. m³) 120 Langved 5) 30 Tabell 8: Andre satser ved beregning av bruksrettytelser 1) Grøftekart må vedlegges ved søknad om utbetaling 2) Trematerialer til innkjøp for bruk til forefallende vedlikehold, og som supplement til prosjekter med egen støttesats der trematerialer ikke inngår i satsen. Forefallende vedlikehold kan tolkes vidt, og kan omfatte alt fra låvebru og tregulv til tregrinder. Trematerialer som supplement i prosjekter kan for eksempel være konstruksjonsvirke til bruk i kjørbare tørkegulv der betong og stålplater har egen støttesats mens trematerialene ikke har det. For denne varegruppen skilles ikke på konstruksjonsvirke, kledning, eller impregnert trelast. 3) Utgangspunktet er gjerdehøyde 1,2 m, ved behov for spesielle gjerder, for eksempel hjorteinnhenging, kan styret skjønnsmessig øke satsen. 4) For alle alternativer begrenses bruksrettytelser til 12 m ut fra vegg med kjørbar port, hele veggens lengde. Ytelser til platting for vaskeplass begrenses til 50 m2. Målsatt tegning legges ved søknad. 5) Maks 12 fm3 pr. bruk - gjelder råved til eget bruk kjøpt av Løiten Almenning. 43 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 BRUKSRETTYTELSER

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==