Klimarapport 2021-2030

klimaavtalen med regjeringen mot 2030. Planen fungerer som rapporteringsverktøy gjennom avtale- perioden. Den første revisjonen er gjennomført i 2024, og heretter vil planen revideres hvert tredje år for å innlemme ny kunnskap om tiltak som kan redusere klimagassutslipp eller øke karbonopptaket. 9 SATSINGSOMRÅDER FOR LANDBRUKETS KLIMAARBEID Landbrukets klimaplan identifiserer syv satsingsområder for utslippskutt i landbruket som samlet skal bidra til å innfri klimaavtalen mot 2030, i tillegg til et kapittel om landbrukets klimakalkulator og et om klimatilpasning. Planen skisserer løsninger som reduserer de samlede klimagassutslippene fra jordbruket med 4 000 000– 6 000 000 tonn CO2-ekv. akkumulert for i perioden 2021-2030. Den samlede klimagassreduksjonen avhenger av at nye og forsterkede virkemidler iverksettes tidlig i perioden, i tillegg til at ny teknologi og forbedret metodikk for det nasjonale klimagass- regnskapet tas i bruk. Satsingsområdene synliggjør hvilke tiltak som må iverksettes, barrierer, nødvendige rammevilkår, og nøkkelaktører i landbruksnæringen. ÅRLIG RAPPORTERING I EGET KLIMAGASSREGNSKAP • I henhold til klimaavtalen er det satt ned en regnskapsgruppe som arbeider med å gjøre opp status for å innfri klimaavtalen. • Regnskapsgruppa for klimaavtalen har også ansvar for at gjennomføring og effekt av klima- tiltak, som per i dag ikke fanges opp i det offisielle klimagassregnskapet, skal synlig- gjøres i eget regnskap. • I avtalen viser partene til at det har kommet ny kunnskap om hvordan man kan håndtere det faktum at metan har mye kortere levetid enn CO2, når gassene skal sammenlignes. Svakheten til dagens metodikk er at den undervurderer den raskt avkjølende effekt av metanutslipp reduksjon. Derfor vil utslippsreduksjoner i henhold til avtalen føres i regnskapet både i CO2-ekv. og separat for de ulike klimagassene. Landbrukets klimaplan 2021 – 2030 9

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==