Klimarapport 2021-2030

ET MER BÆREKRAFTIG LANDBRUK KREVER ENDRING Klimaarbeidet er en del av landbrukets samlede innsats for et bærekraftig landbruk. Det innebærer blant annet å øke produksjonen av korn, frukt, grønnsaker og poteter, øke produksjonen av fornybar energi, øke norskandelen i fôret til husdyra, redusere matsvinnet og tilpasse norsk landbruk til et klima i endring. Dette er viktige satsinger for fremtidens bærekraftige landbruk. En klimaomstilling i landbruket som gir lavere utslipp, uten å gå på akkord med bruk av norsk matjord og utmark, matsikkerhet og beredskap selvforsyningsevne, god plantehelse, god dyrevelferd og en dyrehelse i verdensklasse er en ambisiøs, men nødvendig målsetting for næringen vår. Dette vil kreve mye av oss, både som bønder, som næring og som samfunn. Landbrukets klimaplan setter en felles kurs for landbrukets samlede arbeid med å redusere klimagassutslippene, uten å ta hensyn til de andre bærekraftige aspektene ved landbruket. Dette fordi landbruket som alle andre næringer blir målt på utslipp, og skal i henhold til klimaavtalen kutte klimagassutslipp og øke opptaket av karbon i jorda tilsvarende 5 000 000 tonn CO2-ekv. akkumulert for perioden 2021-2030. KLIMAAVTALEN REPRESENTERER ET TAKTSKIFTE FOR NORSK LANDBRUK Klimaavtalen gir jordbruket ansvar for å peke på hvilke klimaløsninger som næringen selv kan gjennomføre for å oppfylle avtalen. Landbrukets klimaplan viser vei for hvordan en samlet næring skal levere på oppdraget. Med denne planen viser vi at det er mulig å oppnå jordbrukets klimaforpliktelse uten å redusere bruken av norsk matjord eller animalske produkter og uten å svekke bosetting i distriktene. Et samlet jordbruk står bak planen og er allerede godt i gang med arbeidet. Skal vi komme i mål trenger vi myndigheter som er villige til å satse på et landbruk i bærekraftig utvikling blant annet med tilstrekkelige støtteordninger og norske forbrukere som fortsatt foretrekker mat basert på norske naturressurser. Så til deg som leser, enten du lager maten eller spiser den, vi håper at du blir med på laget! FORORD Landbrukets klimaplan 2021 – 2030 7

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==