Klimarapport 2021-2030

Biogassanlegg på gårdsnivå får også støtte fra Verdi- skapningsprogrammet, og interessen i næringen har økt. Flere biogassanlegg på gårdsbruk forutsetter likevel en videre utvikling i teknologien som gjør investeringen rimeligere og gjør reaktoren enkel å håndtere. Prisutvikling innen strøm og varme vil også avgjøre lønnsomheten. Videre er det viktig med økt kunnskap- og erfaringsdeling. NY TEKNOLOGI Testprosjektet HybridGrowth, ser på vertikal plante- produksjon i kombinasjon med tradisjonelle veksthus- anlegg. Hybridanleggene er unike i Norge, og konseptet er testet og analysert i begrenset grad rundt om i verden. Hensikten er å gjennomføre tiltak som kan optimalisere drift og energisparing, samtidig som karbonavtrykket minimaliseres, for å demonstrere et bærekraftig konsept for økt produktivitet og lønnsomhet i norske veksthus. SINTEF arbeider med forskningsprosjektet Zero Emission Cowshed (ZEC) som har som mål å redusere utslippene av metan fra fjøs med minst 60 prosent ved hjelp av nye teknologier basert på katalytisk forbrenning. Metangassen som fanges blir omgjort til CO2, noe som både har en positiv klimaeffekt, samtidig som den halvvarme CO2-holdige gassen kan gi tilgang på varmeenergi som kan brukes lokalt. NØKKELAKTØRER I LANDBRUKSNÆRINGEN Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Gartnerforbund, Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet Rogaland Agder, Landkreditt SA og Norsk Landbruksrådgivning. Kilder Miljødirektoratet (2020) Klimakur 2030. Miljødirektoratet (2023) Klimatiltak i Norge mot 2030: Oppdatert kunnskapsgrunnlag om utslippsreduksjons- potensial, barrierer og mulige virkemidler, rapport M-2539. SINTEF (2022) Bærekraftig gårder med redusert utslipp fra kveg. SSB (2019) Hagebrukstellingen 2018. «Ved etablering av biogassanlegg på gården kan bonden benytte husdyrgjødsel til å produsere strøm og varme.» Landbrukets klimaplan 2021 – 2030 45

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==