Klimarapport 2021-2030

Den 1. januar 2025 trer forbudet mot fyring med mineralolje til oppvarming av landbruksbygg i kraft. Mineralolje som benyttes til korntørking er foreløpig ikke omfattet av forbudet, mens for oppvarming i landbruket er det forventet at forbudet vil redusere utslippene ned til 49 000 tonn CO2-ekv. innen 2030. Tiltak beskrevet i Landbrukets klimaplan kommer i tillegg til forventet nedgang i utslippene mot 2030 og legger til grunn at landbruket utelukkende bruker fossilfrie oppvarmingskilder innen utgangen av perioden. I 2018 var 67 prosent av energibruken i veksthusnæringen fornybar, og næringen har som mål å oppnå 100 prosent innen 2030. Alternative oppvarmings- kilder er kombinasjoner innen bruk av elektrisitet og bioenergi. Oppvarming ved bruk av gass er den største utslippskilden fra norske veksthus. Tall fra Norsk Gartnerforbund (NGF) viser at 2/3 av gassbruken i veksthusnæringen stammet fra direkte bruk av gass fra Lyses gassrørledning i Rogaland per i dag. Innblanding av biogass i stedet for fossil gass i gassrørene vil kunne fjerne klimagassutslippene uten at veksthusnæringen mister viktig tilførsel av CO2. I 2018 bestod den fossile andelen av ca. 224 GWh med gass og ca. 17 GWh med mineralolje (av totalt 708 GWh). I 2022 var gassforbruket sunket til 202 GWh og NGF anslår at mineraloljeforbruket har sunket til ca. 15 GWh. NGF jobber målrettet med energi- og klimarådgivning mot veksthusnæringen og bistår produsentene med blant annet å sende søknader om prosjektstøtte hos Innovasjon Norge og Enova. Fremover blir konvertering til LED-vekstlys, en mer utstrakt bruk av varmepumper, bioenergi og imple- mentering av veksthusteknologier som gir bedre kontroll på klimaet i veksthusene viktige områder. Fortsatt investeringsstøtte gjennom virkemiddelapparatet behøves. OPPSUMMERT: FOSSILFRI OPPVARMING Mål om klimagassreduksjon: 215 000-255 000 tonn CO2-ekv. Hovedtiltak under satsingsområdet: • Utfase fossil energibruk i veksthus • Utfase fossil oppvarming av fjøs • Prioritere energieffektivisering Blir tiltaket fanget opp i dagens klimagassregnskap? Ja, gjennom utgiftsført drivstoffmengde og strømforbruk. Kostnad for bonden: Behov for nye investeringer til alternativ opp- varming. Mulighet for en reduksjon i løpende kostnader ved for eksempel konvertering til strøm. Virkemidler: Eksisterende virkemidler må styrkes. En kan i dag søke støtte til fjernvarme og biogass gjennom Enova. Ambisiøs Moderat Tonn CO2-ekvivalenter 0 50000 100000 150000 200000 250000 Utfasing av fossil energi Gårdsbiogass Landbrukets klimaplan 2021 – 2030 41

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==